ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

مراحل به ثبت رساندن شرکت

مراحل به ثبت رساندن شرکت


اشخاصی که قصد ثبت یک شرکت را دارند ، ابتدا باید موضوع فعالیت خود را مشخص نمایند تا براساس آن یک قالب ثبتی مناسب با محدوده فعالیت خود را انتخاب نمایند. در مرحله بعد مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت ،  به همراه یک نام 3 سیلابی به مؤسسه ثبت شرکت مورد نظر تحویل داده شده و طی 30 روز کاری شرکت به ثبت خواهد رسید .
گذار واژه ها : مراحل به ثبت رساندن شرکت ، ثبت شرکت در کرج ، راهنمای ثبت شرکت