ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

حق امضا در شرکت سهامی خاص

حق امضا در شرکت سهامی خاص


در شرکت سهامی خاص حق امضا بر عهده مدیر عامل است . مدیر عامل در چهارچوب اختیاراتی که اعضای هیئت مدیره به او می دهد ، نماینده شرکت به حساب می آید و حق امضا دارد . 
گذار واژه ها : حق امضا در شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت در کرج ، مؤسسه حقوقی ثبت شرکت تمدن