ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص

نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص


شرکت سهامی خاص شرکتی است که حداقل با 5 نفر  ( 3 سهامدار و 2 بازرس ) تشکیل می گردد . به استثنای مدیر عامل ، کلیه اعضای هیئت مدیره می توانند از سهامداران باشند . وظیفه بازرسین ، نظارت بر عملکرد هیئت مدیره و رسیدگی به حساب های شرکت است . موارد بسیاری در اساسنامه شرکت قید می گردد که از جمله آن ها می توان به ،  نام ،  موضوع و مرکز شرکت، سرمایه نقدی و غیر نقدی و سایر موارد اشاره کرد .
گذار واژه ها : نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص ،  اساسنامه ثبت شرکت سهامی خاص ،  مؤسسه حقوقی تمدن