ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

ثبت شرکت و پلمپ دفاتر

ثبت شرکت و پلمپ دفاتر


هر شرکت یا مؤسسه از زمانی که به ثبت می رسد ،  مشمول قوانین مالیاتی است .  پلمپ دفاتر برای هر شرکت یا مؤسسه هر سال صورت می گیرد . هر شرکتی باید دفاتر مالیاتی خود را به اداره دارایی تحویل دهد ، در غیراین صورت جریمه مالیاتی به آن شرکت تعلق می گیرد .  
گذار واژه ها : ثبت شرکت و پلمپ دفاتر ،  ثبت شرکت در کرج ،  مؤسسه ثبت تمدن