ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

فرم اساسنامه ثبت شرکت سهامی خاص

فرم اساسنامه ثبت شرکت سهامی خاص


فرم اساسنامه ثبت شرکت سهامی خاص از 9 بخش تشکیل شده است که در این مطلب برخی بخش های آن بیان شده است  :
بخش اول :
1-    نام شرکت : ......................   2-  موضوع شرکت : ........................      3- مدت زمان فعالیت شرکت : .........................
4-  دفتر اصلی و سایر شعب : ..........................................
بخش دوم :
6-    سرمایه نقدی به مبلغ : ..................
7-    پرداخت مابقی مبلغ اسمی سهام
8-    اواراق سهام
9-    گواهی موقت سهام که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده است .
10-     سهام شرکت قابل تقسیم نیست .
11-    انتقال سهام با نام با موافقت هیئت مدیره و نقل و انتقال باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد .
12-     مسئولیت سهامداران
بخش سوم :
13-     کاهش یا افزایش سرمایه
14-    برای افزایش سرمایه ، حق تقدم در خرید سهام جدید برای سهامداراران به میزان سهام آن ها است .
جهت آگاهی از اطلاعات تکمیلی سایر بخش های اساسنامه به مؤسسه ثبت شرکت تمدن مراجعه فرمایید .
گذار واژه ها : فرم اساسنامه ثبت شرکت سهامی خاص ، اساسنامه ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت تمدن