ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

بخشنامه جدید ثبت شرکت

بخشنامه جدید ثبت شرکت


مجموعه بخشنامه های ثبت شرکت عبارتند از :
-    مسئولیت رؤسای ثبت
-    برای اتحادیه های تعاونی نیازی به استعلام از شهربانی نیست .
-    شرکت های تعاونی از حق ثبت و حق تمبر معاف هستند .
-    دقت در انتخاب نام
-    ذکر مراتب وصول حقوق دولتی متعلقه در دفاتر تجارتی
-    نحوه ثبت و اعمال تغییرات در شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
-    پیگیری وضعیت دفاتر به هنگام انتقال سهم الشرکه
-    امضای شرکت نامه و ثبت شرکت
-    پلمپ دفاتر مؤسسات غیر بازرگانی
گذار واژه ها : بخشنامه جدید ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج ، مؤسسه ثبت شرکت تمدن