ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

صورت جلسه ثبت شرکت

صورت جلسه ثبت شرکت


نخستین گام در تنظیم صورت جلسه تعیین نوع صورت جلسه براساس نوع شرکت است به عنوان مثال ، صورت جلسات شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود متفاوت است . تنظیم قانونی صورت جلسات خود را به کارشناسان مجرب مؤسسه حقوقی تمدن بسپارید .
گذار واژه ها : صورت جاسه ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج ، مؤسسه حقوقی تمدن