ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

مدارک لازم جهت انحلال شرکت سهامی خاص

مدارک لازم جهت انحلال شرکت سهامی خاص


انحلال شرکت به این معنااست که شرکت تصمیم می گیرد ، عملیات تصفیه مبنی بر اجرای تعهدات ناتمام و پرداخت بدهی ها را انجام دهد . از موارد انحلال شرکت می توان به حکم دادگاه اشاره نمود که در این صورت مدارک لازم جهت انحلال شرکت سهامی خاص عبارت است از :
-    صورت جلسه انحلال شرکت
-    آخرین روزنامه رسمی
-    اگر مدیر تصفیه از سهامداران نباشد ، ارائه فتوکپی شناسنامه الزامی است .
-    اصل روزنامه کثیرالانتشار حاوی آگهی دعوت شرکا
بعد از تکمیل ،  مدارک فوق به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده می شوند .
گذار واژه ها : مدارک لازم جهت انحلال شرکت سهامی خاص ، انحلال شرکت سهامی خاص ، مؤسسه حقوقی تمدن