ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

اظهارنامه افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

اظهارنامه افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص


مفاد اظهارنامه افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص به قرار زیر است :
1-    نام شرکت :
2-    مجمع فوق العاده در تاریخ : ................................. و هیئت مدیره در تاریخ : .......................................
3-    مبلغ سرمایه پیش از افزایش : ........................................
4-    تعداد سهام بانام و بی نام : ...................................................
5-    نام و نام خانوادگی سهامداران ، تعداد سهام و مقدار سهام آن ها بعد از افزایش
6-    نا و نام خانوادگی اعضای هیئت مدیره و امضا
گذار واژه ها : اظهارنامه افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص ، افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت در کرج