ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

دستورالعمل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

دستورالعمل ثبت شرکت با مسئولیت محدود


شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که موضوع فعالیت آن نمی تواند امور غیرتجاری باشد . در این نوع شرکت ها ، سرمایه به سهام تقسیم نمی شود و مسئولیت شرکا در مقابل دیون و قروض شرکت ، به اندازه میزان سرمایه گذاری آن ها است . برای کارهای کوچک که سرمایه زیادی ندارد ، شرکا اقدام به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود می کنند .  فوت و ورشکستگی شرکا منجر به انحلال شرکت نمی شود .
گذار واژه ها : دستورالعمل ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، بررسی ثبت شرکت ها ، ثبت شرکت در کرج