ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

قانون ثبت شرکت تعاونی

قانون ثبت شرکت تعاونی


شرکت های تعاونی از جمله شرکت هایی هستند که معافیت مالیاتی به آن ها تعلق گرفته است . این شرکت ها از لحاظ نوع عضویت به دو دسته خاص و عام تقسیم شده اند . در شرکت تعاونی عام ، عضویت برای عموم آزاد است . در شرکت تعاونی خاص ، عضویت برای گروه خاصی مانند : کشاورزان ، کارگران ، دانشجویان و نظایر آن ها با رعایت شرایط آزاد است . 
گذار واژه ها : قانون ثبت شرکت تعاونی ، ثبت شرکت در کرج ، مؤسسه حقوقی تمدن

 

ورود به سایت جدید