ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

ثبت نام کد اقتصادی شرکت

ثبت نام کد اقتصادی شرکت


اخذ کد اقتصادی برای شرکت ها الزامی است . بعد از تشکیل پرونده مالیاتی برای صدور کد اقتصادی اقدامات لازم انجام می شود . این کد برای مشخص نمودن فعالیت های شرکت مانند : خرید و فروش و خدمات در قراردادهای شرکت ضروری است .
گذار واژه ها : ثبت نام کد اقتصادی شرکت ، ثبت شرکت در کرج ، مؤسسه حقوقی تمدن