ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

ضوابط ثبت شرکت پیمانکاری

ضوابط ثبت شرکت پیمانکاری


نخستین گام جهت ثبت شرکت پیمانکاری تعیین نوع قالب ثبتی شرکت است . این نوع شرکت ها در دو قالب سهامی خاص و با مسئولیت محدود قابل ثبت هستند . که هر کدام شرایط و ضوابط خاص خود را دارد که در زیر بیان شده است :
ضوابط ثبت شرکت پیمانکاری سهامی خاص
-    حداقل با 5 نفر قابل تشکیل است .
-    میزان سرمایه اولیه مورد نیاز ، 100 هزار تومان است .
-    35 درصد سرمایه به حساب بانکی شرکت واریز می شود .
-    روال اداری ثبت ، معادل 30 روز کاری است .
ضوابط ثبت شرکت پیمانکاری با مسئولیت محدود
-    تعداد اعضا حداقل 2 نفر است .
-    با حداقل سرمایه 1000000 میلیون ریال قابل تشکیل است .
-    تعهد با پرداخت کل سرمایه
-    روال اداری ثبت ، معادل 30 روز کاری است .
گذار واژه ها : ضوابط ثبت شرکت پیمانکاری ، ثبت شرکت پیمانکاری ، ثبت شرکت در کرج

 

ورود به سایت جدید