ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

طریقه ثبت شرکت خدماتی

طریقه  ثبت شرکت خدماتی


شرکت های خدماتی به دو دسته سهامی خاص و با مسئولیت محدود قابل تقسیم هستند .
طریقه ثبت شرکت خدماتی سهامی خاص
-    حداقل اعضا 5 نفر است .
-    میزان سرمایه اولیه یک میلیون ریال است .
-    35 درصد از سرمایه اولیه شرکت ، نقدا پرداخت می شود .
-    ثبت شرکت ،  به 30 روز کاری زمان نیاز دارد .
طریقه ثبت شرکت خدماتی با مسئولیت محدود
-    تعداد شرکا نباید از 2 نفر کمتر باشد .
-    حداقل سرمایه ، صد هزار تومان است .
-    تعهد با پرداخت کل سرمایه
-    ثبت شرکت ،  به 30 روز کاری زمان نیاز دارد .
گذار واژه ها :  طریقه ثبت شرکت خدماتی ، ثبت شرکت در کرج ، مؤسسه حقوقی تمدن

 

ورود به سایت جدید