ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

قوانین ثبت شرکت

قوانین ثبت شرکت


تشکیل شرکت نیاز به اخذ اجازه قبلی از مقامات اداری ندارد . قبل از هر چیز ، تشکیل شرکت نیاز به انعقاد قرار داد دارد . در قراردارد شرکت باید رضایت شرکا انعقاد شود ، والا فاقد ارزش است . برای اطلاعات بیشتر در خصوص قوانین ثبت شرکت به مشاوران  مؤسسه حقوقی تمدن مراجعه فرمایید .
گذار واژه ها : قوانین ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج ، مؤسسه حقوقی تمدن