ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

لیست اسامی برای ثبت شرکت

لیست اسامی برای ثبت شرکت


طبق اداره ثبت شرکت ها ، نام شرکت ها باید 3 سیلابی باشد . اسم شرکت نباید توسط شخص دیگری به ثبت رسیده باشد . اسم خاص انتخاب نمایید ، زیرا اسم خاص تنها به یک چیز تعلق دارد . علاوه بر موارد ذکر شده ، در انتخاب نام برای ثبت شرکت به نکات دیگری نیز باید توجه کرد .
گذار واژه ها : لیست اسامی برای ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج ، مؤسسه حقوقی تمدن