ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

متن صورت جلسه ثبت شرکت

متن صورت جلسه ثبت شرکت


متن و عنوان صورت جلسه ثبت شرکت ، با توجه به نوع شرکت متغیر است . در زیر به برخی صورت جلسات شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود اشاره شده است :
نمونه صورت جلسات شرکت با مسئولیت محدود
-    نمونه صورت جلسه تغییر محل شرکت
-    نمونه صورت جلسه تغییر نام شرکت
-    نمونه صورت جلسه افزایش سرمایه
-    نمونه صورت جلسه کاهش سرمایه
-    و دیگر صورت جلسات
نمونه صورت جلسات شرکت سهامی خاص
-    نمونه صورت جلسه تغییر موضوع شرکت
-    نمونه صورت جلسه تبدیل موضوع شرکت
-    نمونه صورت جلسه هیئت تصفیه
-    و دیگر صورت جلسات
گذار واژه ها : متن صورت جلسه ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج ، مؤسسه حقوقی تمدن