ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

متن تقاضانامه ثبت شرکت

متن تقاضانامه ثبت شرکت


از مراحل لازم جهت ثبت شرکت ، تکمیل فرم تقاضانامه ثبت شرکت است . متن تقاضانامه ثبت شرکت به صورت زیر تنظیم شده است :
1-    نام شرکت و نوع آن
2-    موضوع شرکت
3-    نشانی کامل مکان اصلی و شعب شرکت
4-    مشخصات کامل مؤسسین
5-    مبدأ تشکیل شرکت و مدت زمان آن
6-    سرمایه تقدی و غیر نقدی شرکت
7-    میزان سرمایه هر یک از شرکا
8-    اسامی اعضای هیئت مدیره و ذکر سمت آن ها
9-    ترتیب تقسیم سود شرکت
10-    زمان رسیدگی به حساب سالیانه و سود و زیان شرکت
11-    انحلال شرکت
گذار واژه ها : متن تقاضانامه ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج ، مؤسسه حقوقی تمدن