ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

عدم سوء پیشینه برای ثبت شرکت

عدم سوء پیشینه برای ثبت شرکت


متقاضیان برای اخذ گواهی عدم سوء پیشینه برای ثبت شرکت باید به دفاتر پلیس +10 مراجعه نمایند . حال اگر متقاضیان برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه برای ثبت شرکت عجله داشته باشند ، می توانند به اداره تشخیص هویت مراجعه نمایند .
گذار واژه ها : عدم سوء پیشینه برای ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج ، مؤسسه حقوقی تمدن

 

ورود به سایت جدید