ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

آگهی تغییرات شرکت ها در روزنامه رسمی

آگهی تغییرات شرکت ها در روزنامه رسمی


از جمله تغییرات شرکت ها ،  می توان به مواردی مانند : تغییر آدرس شرکت ،  تغییر نام شرکت و سایر موارد اشاره کرد . نخستین گام تنظیم صورت جلسه مرتبط با زمینه ایجاد تغییر در شرکت است . بعد از اینکه صورت جلسه تنظیم و به امضای کلیه شرکا رسید ، به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شده و صدور آگهی شده . در نهایت ، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی چاپ می شود . 
گذار واژه ها :  آگهی تغییرات شرکت ها در روزنامه رسمی ، آگهی روزنامه ثبت شرکت ،  ثبت شرکت در کرج

 

ورود به سایت جدید