ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

آگهی تأسیس شرکت ها در روزنامه رسمی

آگهی تأسیس شرکت ها در روزنامه رسمی


 از وظایف روزنامه رسمی می توان به موارد فوق اشاره کرد :
1-    چاپ و انتشار قوانین و مقررات
2-    درج آگهی های مربوط به ثبت و تغییرات در شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری
در خصوص تأسیس شرکت ، در صورت کامل بودن تمام مدارک ، از سوی اداره ثبت شرکت ها ، گواهی صدور آگهی صادر شده و شماره مکانیزه اختصاص داده شده که از طریق آن ، جهت درج آگهی تأسیس شرکت ها در روزنامه رسمی اقدامات لازم انجام می شود .
گذار واژه ها : آگهی تأسیس شرکت ها در روزنامه رسمی ، روزنامه رسمی ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج

 

ورود به سایت جدید