ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

قوانین مالیاتی کارت بازرگانی

قوانین مالیاتی کارت بازرگانی


جهت مقابله با سوء استفاده از کارت های بازرگانی که مشکلات مالیاتی را به همراه دارد ، دارندگان کارت بازرگانی باید لیست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند . بر طبق قانون افرادی که کارت بازرگانی خود را تحت هر عنوانی به دیگران واگذار می کنند ،  10 درصد از مبلغ معامله را باید به عنوان جریمه پرداخت نمایند . بنابراین ، واگذاری کارت بازرگانی ، می تواند منجر به بدهی مالیاتی ، لغو عضویت و ابطال کارت گردد.
گذار واژه ها : قوانین مالیاتی کارت بازرگانی ،  قوانین کارت بازرگانی ،  فواید کارت بازرگانی

 

ورود به سایت جدید