ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

اطلاعات ثبتی شما تا چه حدی باید باشد

اطلاعات ثبتی شما تا چه حدی باید باشد:در این مرحله حتی اگر اطلاعات ثبتی شما اندک هم باشد مشاورین ما درصدد انتقال اطلاعات کافی درتمامی زمینه های مرتبط با ثبت شرکت میباشند .

 اطلاعات ثبتی شما تا چه حدی باید باشد در این مرحله حتی اگر اطلاعات ثبتی شما اندک هم باشد مشاورین ما درصدد انتقال اطلاعات کافی درتمامی زمینه های مرتبط با ثبت شرکت میباشند . نیازهای شما را شناسایی و طبق اولویت دسته بندی میکنند و پاسخگو به تمامی سوالات مطرح شده از سوی شما میباشند.

 

 

کلید واژه: دانش ثبت شرکت، آگاهی از ثبت شرکت، سررشته داشتن از ثبت، علم ثبت شرکت.