ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

آیا شرکت با مسئولیت نا محدود وجود دارد

آیا شرکت با مسئولیت نا محدود وجود دارد: شرکت با مسئولیت نامحدود وجود ندارد.

 آیا شرکت با مسئولیت نا محدود وجود دارد  تحت این عنوان در ماده 20 قانون تجارت شرکتی نام برده نشده است ، شرکت با مسئولیت نامحدود به نوعی همان شرکت سهامی خاص است .

 

کلید واژه: شرکت با مسئولیت نامحدود ، شرکت سهامی خاص ، شرکت با مسئولیت محدود

 

ورود به سایت جدید