ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

متولی ثبت شرکت کجاست

متولی ثبت شرکت کجاست : اداره ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری هر استان

 متولی ثبت شرکت کجاست  اداره ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری هر استانی متولی ثبت شرکت است که این اداره زیر نظر قوه قضائیه میباشد،این نکته قابل ذکر است که هم اکنون مراحل ثبتی شرکتها از طریق سامانه ثبت انجام میشود.

 

 

کلید واژه: اداره ثبت شرکت ، مکان ثبت شرکت ، مراجع ثبتی، شرکت در کجا ثبت میشود ، سازمان ثبت شرکت کجاست.