ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

آیا امکان ثبت شرکت بدون وکیل وجود دارد

آیا امکان ثبت شرکت بدون وکیل وجود دارد : بله امکان ثبت شرکت ،موسسه و یا صورتجلسه بدون وکیل وجود دارد.

 آیا امکان ثبت شرکت بدون وکیل وجود دارد بله این امکان پذیر است در صورت نبود وکیل باید یکی از اعضا را بعنوان وکیل معرفی کرد  تا اوراق را از اداره ثبت تحویل بگیرد.

 

 

کلید واژه : وجود وکیل، ثبت بدون وکیل، وکیل کیست، کار وکیل چیست، معرفی اعضا بعنوان وکیل.

 

ورود به سایت جدید