ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

وظیفه بازرس در شرکت های سهامی خاص چیست

وظیفه بازرس در شرکت های سهامی خاص چیست؟ وظیفه بازرس بررسی صحت صورتحساب‌های شرکت، سود و زیان، ترازنامه شرکت و مجموعا صحت اطلاعاتی که مدیران ارائه می‌نمایند است.

 وظیفه بازرس در شرکت های سهامی خاص چیست؟ وظیفه بازرس بررسی صحت صورتحساب‌های شرکت، سود و زیان، ترازنامه شرکت و مجموعا صحت اطلاعاتی که مدیران ارائه می‌نمایند است.بازرس موظف است موارد مذکور را بررسی کرده و نتایج بررسی خود را به مجامع عمومی به صورت گزارشی ارائه دهند. بازرس در انجام وظایف خود کاملا آزاد بوده و اجازه دارد هرگونه بازرسی و تفحص در شرکت را در هر زمان انجام دهد. این گزارش می‌بایست حداقل ده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی عادی برای ارائه به صاحبان سهام آماده شده باشد. اگر مجمع عمومی تصمیماتی را بدون دریافت گزارش بازرس اتخاذ کند آن بخش از تصمیمات معتبر نخواهد بود.

 

کلید واژه : بازرس چیست، ناظر، وظیفه بازرس ، وجود بازرس ، حضور بازرس ، کار بازرس ،