ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

فردیکه به سن قانونی نرسیده می‌تواند عضو شرکت سهامی خاص شود؟

فردیکه به سن قانونی نرسیده می‌تواند عضو شرکت سهامی خاص شود؟ بله فردیکه به سن قانونی نرسیده میتواند در شرکت حضور یابد.

 فردیکه به سن قانونی نرسیده می‌تواند عضو شرکت سهامی خاص شود؟ بله. افرادی که به سن قانونی نرسیده اند می‌توانند بدون عضویت در هیأت مدیره شرکت و فقط به عنوان سهامدار در شرکت عضو باشند

 

کلید واژه : شرط سنی در ثبت شرکت ، سن سهامداران ، سن شرکا ، سن مجاز برای ثبت شرکت ،