ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

مراحل ثبت موسسه غیر تجاری

مراحل ثبت موسسه غیر تجاری :

1. معرفی حداقل دو نفر اعضای هیأت مدیره

2.تهیه یک نسخه کپی برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه اعضای هیأت مدیره

3. ارائه اطلاعات لازم از قبیل میزان سرمایه موسسه، سمت اعضا، تعیین آدرس  موسسه و ... جهت تنظیم مدارک

مراحل ثبت موسسه غیر تجاری :

1. معرفی حداقل دو نفر اعضای هیأت مدیره

2.تهیه یک نسخه کپی برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه اعضای هیأت مدیره

3. ارائه اطلاعات لازم از قبیل میزان سرمایه موسسه، سمت اعضا، تعیین آدرس  موسسه و ... جهت تنظیم مدارک

4.امضای مدارک تنظیم شده توسط  وکیل

5.انتخاب اسامی با رعایت شرایط تعیین شده و با تعیین اولویت

6.ارجاع مدارک تنظیم شده به اداره ثبت شرکت توسط گروه موسسه

7. تأیید نام ظرف 2 تا 5 روز    

 8.دریافت آگهی تأسیس ظرف یک هفته الی 10 روز بعد از تأیید نام

9.دریافتت روزنامه رسمی ده تا پانزده روز پس از دریافت آگهی تأسیس و اتمام تأسیس

 

کلید واژه : موسسات غیر تجاری ، روش ثبت موسسه ، مراحل ثبت ، شرایط ثبت

 

 

ورود به سایت جدید