تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

برای ثبت شرکت در کرج چه مدرک تحصیلی لازم است؟

 ثبت شرکت روندی سیستمی و حضوری می باشد که شخصیتی حقوقی را تشکیل می دهد که از حداقل 2 نفر تشکیل می شود تا فعالیتی جدید آغاز شود. حال ممکن است در ذهن شما این سوال پیش بیاید که برای ثبت شرکت در کرج چه مدرک تحصیلی لازم است؟

برای ثبت شرکت در کرج چه مدرک تحصیلی لازم است؟

 بستگی به موضوع شرکت دارد، برای هر موضوعی نیاز به مدرک تحصیلی نمی باشد.

موضاعاتی که نیاز به مدرک تحصیلی ندارند : شرکت خدمات نظافتی ، شرکت ساختمانی ،

موضوعاتی که نیاز به مدرک تحصیلی دارند:

شرکتی که اول نامش مهندسی بیاید به مدرک مهندسی نیاز دارد.

ثبت شرکت بیمه