تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکت با مسوولیت محدود

صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکت مسوولیت محدود چه زمانی رخ می‌دهد؟

ابتدا با معنا و مفهوم این واژه اشنا خواهیم شد: صورتجلسه کاهش سرمایه به معنای کاهش سرمایه اسمی شرکت است. این امر زمانی ضروری مییابد که شرکت در شرایط مساعدی قرار نداشته باشد و سهامداران در مجمع عمومی تصمیم به کاهش سرمایه شرکت به میزان متناسب بگیرند.

ممکن است کاهش سرمایه اجباری یا گاهی اختیاری باشد که شرکای شرکت بنا به دلایل و شرایطی که دارند تصمیم به کاهش سرمایه شرکت می گیرند.

در واقع کاهش سرمایه به فرآیند کاهش حقوق صاحبان سرمایه اطلاق می شود که با ابطال سهام یا خرید مجدد سهام اتفاق می افتد. کاهش سرمایه در شرکت ها به چند دلیل اتفاق می افتد از جمله: افزایش ارزش سهام شرکت یا ایجاد ساختار سرمایه موثرتر از قبل پس از کاهش سرمایه، هنگامی که تعداد سهام شرکت کاهش می یابد، اما ارزش بازار شرکت کاهش نمی یابد و سرمایه در گردش یا تعداد سهام قابل معامله کاهش می یابد.

در چه صورت کاهش سرمایه اتفاق می افتد یا نیاز به تنظیم صورتجلسه کاهش سرمایه میباشد؟ زمانی که بخواهند سود عملیاتی شرکت را کاهش دهند یا زمانی که شرکت متحمل ضرر مالی شده باشد و در آینده شرکا قادر به جبران آن نباشند.

در برخی موارد کاهش سرمایه در ازای ابطال سهام به سهامدار وجه نقد تعلق می گیرد. اما در اکثر کاهش های سرمایه تغییر جزئی در حقوق صاحبان سرمایه شرکت مشاهده می شود.

 


 

راهنمای نمونه صورتجلسه ی کاهش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود:

 

بسمه تعالی

نام شرکت: ____________________

شماره ثبت: ____________________

سرمایه ثبت شده: ____________________ ریال

در تاریخ: ____________________

ساعت: ____________________

 

مجمع عمومی فوق العاده شرکت با مسوولیت محدود با حضور کلیه شرکا/ اکثریت شرکا در محل شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم شد.

 

نام شرکا  و میزان سهم الشرکه

خانم / آقای ____________________ دارای ____________________ ریال سهم الشرکه

خانم / آقای ____________________ دارای ____________________ ریال سهم الشرکه

خانم / آقای ____________________ دارای ____________________ ریال سهم الشرکه

خانم / آقای ____________________ دارای ____________________ ریال سهم الشرکه

 

با توجه به وضعیت شرکت مسسولیت محدود (علت کاهش سرمایه قید شود)

 

خانم / آقای ____________________ با دریافت ____________________ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ____________________ ریال کاهش داد.

خانم / آقای ____________________ با دریافت ____________________ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ____________________ ریال کاهش داد.

خانم / آقای ____________________ با دریافت ____________________ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ____________________ ریال کاهش داد.

 

و سرمایه شرکت از مبلغ  ریال به ____________________ ریال کاهش یافت.

 

در نتیجه ماده ____________________ اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح گردید.

 

کلیه شرکا به خانم / آقای ____________________ احدی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده اند ضمن حضور به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق ثبت و امضا به دفاتر ثبت اقدام کند.

 

خانم / آقای ____________________ امضا

خانم / آقای ____________________ امضا

خانم / آقای ____________________ امضا

خانم / آقای ____________________ امضا

مهر شرکت

 

02632400680

09352201150

09353505959