ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

سایت ثبت شرکت

سایت ثبت شرکت


متقاضیانی که تصمیم به ثبت شرکت دارند ، بعد از مشخص نمودن حوزه فعالیت خود و انتخاب قالب ثبتی مناسب ، کلیه مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت را آماده کرده و به سایت ثبت شرکت ها مراجعه می کنند و در بخش پذیرش درخواست ثبت شرکت فرم مشخصات کامل خود ، نوع و نام  شخصیت حقوقی شرکت و .... تکمیل می شود . با توجه به ایجاد سیستم جدید اینترنتی برای ثبت شرکت ، پیگیری تمام امور مربوط به ثبت شرکت از طریق سایت ثبت شرکت انجام می گیرد . 
گذار واژه ها : سایت ثبت شرکت ، سامانه ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج