ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

ثبت شرکت غیرتجاری

ثبت شرکت غیرتجاری


شرکت و مؤسسات غیرتجاری برای امور غیرتجاری از قبیل کارهای علمی و خدماتی و امثال آن تشکیل گردیده است. ثبت شرکت غیرتجاری به 2 صورت انجام می گیرد : مؤسسات غیرتجاری انتفاعی و مؤسسات غیرتجاری غیرانتفاعی .
-    مؤسسات غیرتجاری انتفاعی ،مؤسساتی هستند که از خدماتی که ارائه می دهند ، سود می برند .
-    مؤسسات عیرتجاری غیرانتفاعی، مؤسساتی هستند که از خدماتی که ارائه می دهند ، نفع نمی برند .
حداقل تعداد شرکا برای ثبت شرکت غیرتجاری نباید کمتر از 2 نفر باشد و سرمایه آنها تبدیل به سهم الشرکه می شود .
گذار واژه ها : ثبت شرکت غیرتجاری ،  ثبت شرکت در کرج ، خدمات ثبت شرکت در کرج