ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

اهمیت ثبت شرکت چیست

اهمیت ثبت شرکت چیست؟ ثبت شرکت به این دلیل حائز اهمیت میباشد که شخص از حقیقی به حقوقی تبدیل می شود ، شرکت حقوقی دارای اعتبار بیشتری از شخص حقیقی میباشد، اکثر ارگانهای دولتی با شرکتها قرارداد میبندن،شرکت دارای شماره ثبت و شناسه ملی مختص به خودش میباشد در اینصورت دارای جایگاه ویژه ای است.

ثبت شرکت باعث میشود اغلب مردم و سازمانها و ارگانهای دولتی  برای عقد قرارداد با شرکتها راغب تر باشند زیرا داشتن شماره ثبت ایجاد اعتماد میکند  و امنیت خاطر برای مشتریان بوجود می آورد که طرف قراردادشان شخص حقوقی میباشد.

 

ورود به سایت جدید