ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

ثبت شرکت بسته بندی مواد غذایی

ثبت شرکت بسته بندی مواد غذایی


شرکت بسته بندی مواد عذایی شرکتی است که برای فعالیت خود نیاز به اخذ مجوز و پروانه از مراکز ذیربط دارد . بسته بندی مواد غذایی از مهمترین روش ها در صنعت مواد غذایی است . نوع بسته بندی باید متناسب با آن مواد غذایی باشد . جهت اطلاع از فرایند ثبت شرکت بسته بندی مواد غذایی به مؤسسه ثبت شرکت تمدن مراجعه نمایید .
گذار واژه ها : ثبت شرکت بسته بندی مواد غذایی ، ثبت شرکت مواد غذایی ، ثبت شرکت در کرج