ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

شرکت سهامی خاص در قانون تجارت

شرکت سهامی خاص در قانون تجارت


مفاد موجود در قانون تجارت که مربوط به شرکت سهامی خاص است ، عبارت است از :
-    سرمایه تبدیل به سهام شده و تعهد سهامدارن به میزان سهام آن ها است .
-    شرکتی بازرگانی است ، حتی اگر حوزه فعالیت آن بازرگانی نباشد .
-    با 3 سهامدار قابل تشکیل است .
-    حداقل سرمایه اولیه ، 100 هزار تومان است .
-    اساسنامه با ذکر تاریخ به امضای تمام سهامداران برسد . 
گذار واژه ها : شرکت سهامی خاص در قانون تجارت ، ثبت انحلال شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت در کرج