• tamadon2.jpg
  • tamadon3.jpg
  • tamadon4.jpg

ثبت شرکت تمدن | ثبت شرکت در کرج | ثبت شرکت کرج

شرایط ثبت شرکت در کرج

شرایط ثبت شرکت در کرج

در صورتی می خواهید شرکت تان را در استان البرز و شهر کرج ثبت نمایید ، و به دنبال مطلع شدن از شرایط و مراحل ثبت شرکت هستید ، بایستی به استحضارتان برسانم که شما ابتدا باید نوع شرکت تان را انتخاب کنید :

1 - شرکت با مسئولیت محدود

2 - شرکت سهامی خاص

3 - شرکت تضامنی

4 - شرکت تعاونی

5 - شرکت نسبی

6 - شرکت سهامی خاص

     که هر کدام از انواع شرکت ها دارای ضوابط و شرایط خاص خود می باشد .

اما عمومی ترین نوع ثبت شرکت ، شرکت با مسئولیت محدود می باشد که شرایط آن به صورت زیر است :

 

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

    شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا     قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (م94 ق ت) در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت (م 95 ق ت ).

 

مدارک لازم :

1 - شناسنامه و سایر مدارک شناسایی

2 - برگه گواهی عدم سو پیشینه

 

کلیدواژگان : شرایط ثبت شرکت در کرج ، مدارک و شرایط ثبت شرکت در کرج ، مراحل و شرایط ثبت شرکت در کرج ، مدارک لازم جهت ثبت شرکت در کرج ، ثبت و تاسیس شرکت در کرج

 

ثبت شرکت تمدن حامی کارآفرینان محترم استان البرز

 

سایر مطالب :