• tamadon2.jpg
  • tamadon3.jpg
  • tamadon4.jpg

ثبت شرکت تمدن | ثبت شرکت در کرج | ثبت شرکت کرج

ثبت شرکت تعاونی در کرج

قالب های ثبتی شرکت هفت نوع می باشد که یکی از آنها تعاونی می باشد که در اینجا به آن اشاره میکنم.

ثبت شرکت تعاونی در کرج

در شرکت تعاونی تعداد اعضای شرکت باید حداقل 7 نفر باشد . سرمایه شرکت های تعاونی به وسیله کارشناس اداره تعاون مشخص می شود و سرمایه باید به صورت مساوی تقسیم گردد. در ابتدای ثبت می بایست 35 درصد از سرمایه اولیه در حساب صندوق تعاون واریز گردد . از بین 7 نفر اعضا حداقل 2 نفر باید رشته تحصیلیشان با موضوع شرکت مطابقت داشته باشد. برای ثبت شرکت تعاونی حتما باید از اداره تعاون موافقت اصولی اخذ گردد. شرکت تعاونی تک منظوره می باشد و نمیتوان از چندین موضوع استفاده کرد.

تعاونی 3 نوع می باشد که شامل:

1- تولیدی

2- توزیعی

3- مصرفی

تعاونی تولید شامل: امور دامداری، کشاورزی، پرورش و صید ماهی می باشد.

در شرکت تعاونی معیار مبلغی که به افراد اختصاص داده می شود تعداد و ارزش می باشد و در شرکت های تعاونی سهام با نام می باشد و غیر قابل تقسیم است.

ثبت شرکت تعاونی در کرج

 

هدف از ثبت شرکت های تعاونی در کرج چه می باشد؟

1- تامین شرایط و امکانات کار برای مردم برای رسیدن به اشتغال

2-جلوگیری از احتکار، تورم و ....

3- در اختیار گذاشتن وسایل کار برای اشخاص قادر به کار که توان تهیه وسایل کار را ندارند.

4-مشارکت مردم در امور

5- جلوگیری از جمع شدن ثروت در دستان یک گروه خاص و ......

اساسنامه شرکت های تعاونی توسط وزارت تعاون تنظیم می گردد و در اختیار اعضای شرکت قرار می گیرد. همچنین برای اسم شرکت های تعاونی باید در ابتدای اسم کلمه تعاونی ذکر گردد. در شرکت های تعاونی تعهدات هر شخص به میزان درصد سهامیست که دارند. همچنین با ثبت شرکت تعاونی این اجازه به دولت داده می شود که از اطلاعات شرکت مانند سرمایه، سهام ها، قرار دادها و ..... اطلاع پیدا کند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی در کرج :

1- مدارک هویتی اعضا

2- رسید پرداخت سرمایه به صندوق تعاونی

3- مجوز اداره تعاون

4- اساسنامه تصویب شده

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ثبت شرکت تعاونی در کرج و ثبت شرکت در کرج می توانید با ما تماس بگیرید و اطلاعات لازم را از کارشناسان ما دریافت کنید و مدارک خود را به صورت حضوری و یا غیرحضوری برای ما ارسال کنید تا در کمترین زمان ممکن با کمترین هزینه امور ثبتی شما را انجام دهیم.

برای ارتباط با ما: 02632400680

 برای مطالعه بیشتر:

ثبت شرکت در کرج

شرایط ثبت شرکت در کرج

شرکت های ثبت شده در کرج

مراکز ثبت شرکت در کرج

ثبت شرکت تولیدی ماسک

اداره ثبت شرکت های کرج

شرکت ثبت شرکت در کرج