• tamadon2.jpg
  • tamadon3.jpg
  • tamadon4.jpg

ثبت شرکت تمدن | ثبت شرکت در کرج | ثبت شرکت کرج

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود

با توجه به درخواست مشتریان گرامی موسسه حقوقی تمدن ، تصمیم گرفته ایم صورتجلسات شرکت ها را به ترتیب و با اولویت در سایت درج کنیم و در دسترس شما عزیزان قرار دهیم.

به اطلاع میرساند ، کلیه موارد زیر در تنظیم صورتجلسات باید رعایت گردد و بعد از تنظیم و مهر و امضا صورتجلسه و تکمیل مدارک با کارشناسان ما در واحد ثبت صورتجلسات تماس بگیرید و اقدام به ثبت صورتجلسه نمایید.

مواردی که در تنظیم صورتجلسه باید رعایت گردد :

  1. کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.
  2. در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل  شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری است.
  3. در صورتی که شرکاء اصالتاً یا ولایتاً یا وکالتاً ذیل صورتجلسه را امضاء می نمایند لازم است با قید عنوان این کار صورت گیرد و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی یا تصویر برابر اصل شده الزامی است.
  4. در صورتیکه تعداد شرکاء از 12 نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار (مرکب از سه نفراز شرکاء) الزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود در ذیل  صورتجلسه امضاء نمایند.
  5. صورتجلسه در سه نسخه تهیه و به امضاء اعضاء هیئت مدیره برسد و یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز پس از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.

 

بعد از تنظیم صورتجلسه ، با در اختیار داشتن مدارک کلیه سهامدارن و شرکت به کارشناسان ما در واحد صورتجلسات مراجعه نموده و نسبت به ثبت صورتجلسات اقدام نمایید.

توجه داشته باشید ، در صورتی که اشتباهی در ثبت و تنظیم صورتجلسات صورت گرفته باشد میتواند خسارات جبران ناپذیری به شرکت و اعضا شرکت وارد کند. پیشنهاد میشود قبل از هر اقدامی از کارشناسان ما در واحد ثبت صورتجلسات شرکت ها مشاوره رایگان داشته باشید.

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی –  نسبی)

نام شرکت …………………………… شماره ثبت .............. و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده ……………….. ریال  در تاریخ  .............ساعت ....... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییرنام شرکت اتخاذ تصمیم شد. 

  نام شرکاء میزان سهم الشرکه 

1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه 

2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

پس از شور و بررسی مقرر گردید نام شرکت از ……..…..……....…. به  ……..…..……….....…. تغییر یابد در نتیجه ماده……………………… اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می گردد. 

به خانم / آقای …………………………. احدی از شرکا (مدیرعامل و... در صورتیکه از بین شرکاء باشد) وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر  ثبت اقدام نماید. 

1- خانم / آقای …..................................    امضاء

2- خانم / آقای …..................................    امضاء

3- خانم / آقای …..................................    امضاء

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان با کارشناسان ما در واحد ثبت صورتجلسات تماس بگیرید.

 


مطالب مرتبط :

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود

تاسیس شرکت دانش بنیان

ثبت شرکت در ایران

ثبت برند و لوگو در کرج

ثبت شرکتها روزنامه رسمی


کلمات کلیدی : ثبت صورتجلسه ، صورتجلسات شرکت ها ، اداره ثبت شرکت ها در کرج ، موسسه حقوقی در کرج ، راهنمای ثبت صورتجلسه شرکت ها ، آموزش ثبت صورتجلسات شرکت ها ، فرم تنظیم صورتجلسه شرکت ها ، آموزش تغییر نام شرکت.