ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 8 الی 18

مقالات ثبت شرکت

  • tamadon2.jpg
  • tamadon3.jpg
  • tamadon4.jpg

ثبت شرکت تمدن | ثبت شرکت در کرج | ثبت شرکت کرج

شرکت های مسئولیت محدود چیست؟

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت محصول قروض و تعهدات شرکت است

اسم شرکت نباید منتظر منه اسم هیچ کس شرکا باشد و الا شهری که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت

طبق ماده ۹۶ قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود وقتی شرکت می‌شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه های غیر نقدی در کدام به چه میزان تقویم شده است

طبق ماده ۹۸ قانون تجارت شده که نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارد

طبق ماده ۹۹ قانون تجارت مرور زمان در دعاوی ناشی از مقررات فوق ۱۰ سال از تاریخ تشکیل شرکت است

طبق ماده ۱۰۰ قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد ۹۶ و ۹۷ تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان ندارند

طبق ماده ۱۰۱ قانون تجارت اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکت هایی که بتن و مستند به عمل آنهاست و به هیئت نظار مدیر هایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکردند در مقابل شرکا دیگر اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشی از این بطلان متضمن آن مسئول خواهد بود مدت مرور زمان ده سال است از صادق حدوث موجب بطلان است

طبق ماده ۱۰۲ قانون تجارت سهم الشرکه شرکا نمی‌تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از باعث میابی اسم و غیره درآیند . سهم الشرکه را نمی‌توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده‌ای از شرکا لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشد

طبق ماده ۱۰۳ قانون تجارت انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهند آمد مگر به موجب سند رسمی.

طبق ماده ۱۰۴ قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می‌شود اداره می گردد

طبق ماده ۱۰۵ مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگان اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کام لن یکن است

شرکت های مسئولیت محدود چیست