تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

ثبت شرکت و رتبه بندی

ثبت شرکت و رتبه بندی


نخستین گام جهت اخذ رتبه، ثبت شرکت است و متولی آن نهاد ریاست جمهوری است . 5 سطح رتبه که عبارتند از : 1،  2،  3، 4 و 5  تعریف شده است که 5 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه محسوب می شود . در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی در خصوص ثبت شرکت و رتبه بندی به مؤسسه حقوقی تمدن در کرج مراجعه نمایید .
گذار واژه ها : ثبت شرکت و رتبه بندی ، ثبت شرکت در کرج ، مؤسسه حقوقی تمدن