ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

انحلال شرکت سهامی خاص

انحلال شرکت سهامی خاص


موارد انحلال شرکت سهامی خاص عبارت است از :
-    انحلال قهری ( به علت ورشکستگی شرکت )
-    با رأی مجمع عمومی فوق العاده
-    صدور حکم از سوی دادگاه
در نتیجه شرکت در حالت تصفیه قرار می گیرد و اموال آن تقسیم می شود .
گذار واژه ها : انحلال شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت در کرج ،  مؤسسه حقوقی تمدن