ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه‌ی آن‌ها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده. این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی خاص نامیده می‌شونددر شرکت سهامی تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.

 در شرکت سهامی خاص  شرایط زیر لازم الرعایه میباشد:

1- حداقل سرمایه مورد نیاز برای شرکتهای سهامی خاص 1/000/000 ریال میباشد.

2- واریز 35% سرمایه اولیه در یکی از بانکهای دولتی و خصوصی بنام شرکت در شرف تاسیس ضروری میباشد.

3- تعداد سهامداران حداقل 3 نفر باید باشند.

4- وجود 2 نفر بازرس در شرکت سهامی خاص اجباری میباشد.(بازرسین نباید هیچ نسبت سببی و نسبی با اعضا هیئت مدیره داشته باشند)

5- مدت تصدی مدیران در شرکت سهامی خاص هر 2 سال یکبار و بازرسین سالانه میباشد. ( مدیران باید هر دو سال یکبار تمدید یا تغییر کنندو بازرسین هر یک سال یکبار)

6- داشتن روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی خاص اجباری میباشد.