ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص برای ثبت شرکت سهامی خاص14مرحله را باید طی کرد:

1- انتخاب موضوع فعالیت شرکت . 2- انتخاب 3 نفر اعضای هیئت مدیره و 2 نفر بازرس. 3- مراجعه به موسسه حقوقی . 4- اخذ مشاوره مرتبط . 5- عقد قرارداد . 6- تکمیل مدارک مورد نیاز. 7- اخذ گواهی عدم سو پیشینه. 8- ثبت سامانه . 9-داشتن گواهی بانکی 35% سرمایه اولیه . 10- تایید نام . 11- امضا اوراق. 12-پست مدارک.13- ارجاع به کارشناس 14- صدور آگهی

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص  نخستین قدم برای ثبت شرکت سهامی خاص انتخاب موضوع فعالیت شرکت مباشد در این مرحله شخص باید مشخص کند که شرکتش در چه زمینه ای فعالیت کند.تا این موضوع با کمک مشاور طراحی و در اساسنامه قید شود.

دومین مرحله وجود حداقل 3 نفر سهامدار در شرکت سهامی خاص میباشد که اعضای هیئت مدیره باشند.

سومین مرحله مراجعه به موسسه حقوقی معتبر که دارای شماره ثبت و شناسه ملی باشد و در زمینه ثبت شرکت متخصص و قابل اعتماد باشند.

چهارمین مرحله  گرفتن مشاوره دقیق و کافی از کارشناس حقوقی مجرب برای موضوع مربوطه میباشد

پنجمین مرحله عقد قرارداد بین طرفین میباشد که طبق این قرارداد موسسه و موکل موظف به انجام مفاد قرارداد میباشند.

ششمین مرحله تکمیل مدارک مورد نیاز میباشد موکل باید مدارک مورد نیاز موسسه جهت ثبت شرکت را در اختیار کارشناس اجرائی قرار دهد تا روند کاری پیش رود.

هفتمین مرحله برای ثبت شرکت اعضا شرکت باید گواهی عدم سو پیشینه داشته باشند موکل باید برای اخذ گواهی عدم سوپیشینه اقدام کند.

هشتمین مرحله شروع ثبت سامانه ای توسط کارشناس اجرایی میباشد.

نهمین مرحله واریز 35% سرمایه اولیه در یکی از بانکها بنام شرکت در شرف تاسیس و اخذ گواهی بانکی و تسلیم آن به کارشناس.

دهمین مرحله بعد از پذیرش نهایی از بین 5 الویت نام برای شرکت تعیین میشود که زین پس این نام مختص به آن شرکت میباشد.

یازدهمین مرحله پس از تایید نام اعضا شرکت باید ذیل اوراق شرکت (اساسنامه، تقاضانامه، شرکتنامه، اقرارنامه،وکالتنامه و متن صورتجلسه) را امضا کنند .

دوازدهمین  مرحله در این مرحله اوراق امضا شده به همراه مدارک شناسایی و گواهی عدم سوپیشینه به اداره ثبت شرکتهای مورد نظر پست میگردد.

سیزدهمین مرحله بعد از پست و ارسال اطلاعات پستی مدارک مورد بررسی کارشناس قرار میگیرد.

چهاردهمین مرحله صدور آگهی ثبتی از طرف اداره ثبت اسناد و املاک میباشد که شماره ثبت و شناسه ملی شرکت در این آگهی مشخص میشود