ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

تعریف موسسه

تعریف موسسه : مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجاری مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود، اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.

 تعریف موسسه : موسسات به دو بخش تقسیم میشوند.:

الف: موسساتی که هدف از تأسیسشان  کسب منافع و درآمد و تقسیم آن بین اعضا نیست که به اینگونه موسسات  موسسات غیر انتفاعی میگویند. مثال انجمن‌های اسلامی، انجمن‌های علمی و  تخصصی، احزاب و دسته‌جات سیاسی، فعالیتهای خیریه، صندوق‌های قرض الحسنه و ...

  • ب: موسساتی هدف از تاسیس آنها کسب منافع و درآمد و تقسیم این منافع ما بین اعضاست. فعالیتهایی چون انواع آموزشگاههای علمی، فنی و زبان، مدارس غیر انتفاعی...

 

 

کلید واژه: موسسه ، موسسه غیر تجاری ، تعریف موسسه ، موسسه چیست ، ثبت موسسه