ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 8 الی 18

مقالات ثبت شرکت

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود

ایجاد هرگونه تغییر در روند شرکت ها مستلزم تنظیم صورتجلسه می باشد. اگر شما نیز قصد افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود را دارید، باید صورتجلسه ای با عنوان صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود تنظیم نمایید.
 


چرا نیاز به تنظیم صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود در کرج می‌باشد؟

 • یکی از راه‌های پرکاربرد برای تامین سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود، افزایش سرمایه میباشد.
 • اگر شرکتی قصد داشته باشد فعالیت خود را گسترده تر کند و به صورت حرفه ای به فعالیت خود ادامه دهد باید اقداماتی را در خصوص افزایش سرمایه انجام دهد تا بدین صورت بتواند با دیگر رقبا رقابت کند.
 • در برخی مواقع و در شرایط مختلف اقتصادی شرکت، بنیانگذاران شرکت ها ساختارهای مالی و همچنین سرمایه شرکت را بهبود و افزایش می دهند.

 

نکات مهم در خصوص افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود در کرج:

 • جهت افزایش سرمایه باید تعداد سهام الشرکه جدید به افراد واگذار شود و از این طریق سرمایه افزایش پیدا کند. لازم به ذکر است که سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود به غیر قابل واگذاری نیست ولی در صورتی که سه چهارم شرکاء تصمیم به انتقال سهام داشته باشند قابل انتقال خواهد بود. (سهم الشرکه را در شرکت با مسئولیت محدود میتوان به اعضای شرکت انتقال داد)
 • پس از افزایش سرمایه، مدیرعامل به دریافت مبلغ افزایش یافته اعتراف می کند و نیازی به ارائه فیش سپرده بانکی نیست.
 • مجمع عمومی فوق العاده به مجمع اعضای هیئت مدیره و سهامداران اصلی یک شرکت اطلاق می شود که دارای اختیارات خاص و ویژه ای هستند که با هدف خاصی مانند تغییر اساسنامه یا انحلال شرکت انجام می شود.
 • شرکای شرکت با مسئولیت محدود می توانند با اختیارات حاصل از اساسنامه شرکت و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده تغییرات زیر را انجام دهند.
 • این نکته را در نظر داشته باشید: در صورتی امکان افزایش سرمایه با ورود شریک وجود دارد که قبلاً صورتجلسه ای با عنوان ورود شریک تنظیم و به اداره ثبت شرکت ها ارسال شده باشد زیرا ابتدا باید یک شریک وارد شرکت شود و سپس سرمایه افزایش پیدا کند.
 • برای تنظیم صورتجلسه افزایش سرمایه ابتدا باید کل سهام شرکت با مسئولیت محدود و سپس میزان سهم هر یک از اعضای شرکت و سهامی که قرار است وارد شود مشخص گردد و در پایان صورتجلسه بر اساس مبلغ تعیین شود. 

 

 

بیشترین تغییراتی که می توان در شرکت با مسئولیت محدود ایجاد کرد به شرح زیر است:

 • صورتجلسه تغییر نام شرکت
 • صورتجلسه تغییر آدرس شرکت
 • صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت شرکت و الحاق به موضوع شرکت
 • صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء
 • صورتجلسه افزایش یا کاهش سرمایه شرکت با ورود یا خروج شریک یا شرکاء جدید
 • صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک
 • صورتجلسه انحلال شرکت
 • صورتجلسه تاسیس شعب شرکت

پس از ثبت شرکت، شرکا در صورت تمایل به ایجاد تغییرات در سرمایه شرکت می‌توانند صورتجلسه ای را تهیه کرده و در صورت تمایل نسبت به کاهش یا افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود اقدام نمایند. در ادامه به نمونه ای از صورتجلسه افزایش سرمایه اشاره خواهیم داشت:

 


 

بسمه تعالی


نمونه ای از صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود در استان البرز


نام شرکت __ شماره ثبت __ و شناسه ملی __ سرمایه ثبت شده __ ریال  در تاریخ  __  ساعت __ مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم شد.


دستور جلسه: 1- افزایش سرمایه از طریق افزایش میزان سهم الشرکه

 
لیست شرکا به همراه سهم الشرکه
خانم / آقای __ دارای __ ریال سهم الشرکه
خانم / آقای __ دارای __ ریال سهم الشرکه
خانم / آقای __ دارای __ ریال سهم الشرکه
خانم / آقای __ دارای __ ریال سهم الشرکه


پس از بحث و تبادل نظر در خصوص  وضعیت مالی شرکت
خانم /آقای __ به شماره ملی __ با پرداخت __ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان __ ریال افزایش داد.
خانم /آقای __ به شماره ملی __ با پرداخت __ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان __ ریال افزایش داد.
خانم /آقای __ به شماره ملی __ با پرداخت __ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان __ ریال افزایش داد.
خانم /آقای __ به شماره ملی __ با پرداخت __ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان __ ریال افزایش داد.


در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ __ به __ ریال افزایش و ماده ____ اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می گردد.


مدیر عامل اقرار به دریافت مبلغ افزایش سرمایه نمود.


به خانم / آقای ____ احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن حضور در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.


خانم / آقای ____ امضاء
خانم / آقای ____ امضاء
خانم / آقای ____ امضاء
خانم / آقای ____ امضاء

مهر شرکت:
مدارک مورد نیاز برای تنظیم صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت مسئولیت محدود:

 • ارائه تصویر شناسنامه یا کارت ملی شرکا جدید همراه با صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها
 • در صورتی که سهام اعضای جدید غیر نقدی باشد باید سرمایه مذکور ارزیابی شده و در صورتجلسه ذکر گردد. همچنین صورتجلسه به امضای کلیه شرکا برسد و جزء اسناد مهم شرکت ضبط گردد.
 • در صورتی که جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شود، مطابق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات، دعوت شرکاء الزامی است.
 • شرکای اصلی یا وکالتی باید نام خود را به همراه سمت و میزان سهم الشرکه در صورتجلسه قید و امضا نمایند و در صورتی که وکیل پیگیری امور را برعهده دارد امضای او در وکالتنامه، و ارائه وکالتنامه رسمی الزامی می‌باشد.
 • در صورتی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشد انتخاب هیات نظارت مرکب از سه نفر الزامی است و در ابتدای صورتجلسه باید اسامی اعضای هیات نظار نوشته و تمامی اعضای شرکت اوراق را امضاء نمایند.
 • صورتجلسه در دو نسخه تنظیم و کلیه اعضای شرکت تمامی صفحات آن را امضاء و یک نسخه از آن به اداره ثبت شرکتها ارسال شود.
 • ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضای کلیه شرکاء رسیده باشد.
 • ارائه فهرست شرکا و میزان سهام آنها در شرکت با مسئولیت محدود در متن اساسنامه (قبل و بعد از افزایش سرمایه) به همراه امضای کلیه شرکاء الزامی است.


طریقه افزایش سرمایه در شرکت مسئولیت محدود:

 • روش متعارف افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به این صورت است که به ازای سهمی که هر شرکت جدید یا قدیم دريافت مینماید، مبلغی پول یا دارایی از او گرفته می شود.
 • روش دیگر این است که شرکای قبلی به همراه آرا تصمیم می گیرند مقداری از سود شرکت را به عنوان بخشی از اندوخته قانونی برای افزایش سرمایه اختصاص دهند و در این افزایش به شرکای شرکت جدید سهم تعلق می گیرد.
 • افزایش سرمایه در شرکت مسئولیت محدود با اکثریت آرای شرکا موثر نیست، چه بسا این اقدام به منزله اجبار شریک به افزایش سهم الشرکه او باشد، در واقع شریک برای کسب اکثریت آرا در جلسه نمی تواند شریک دیگری را مجبور به افزایش سهم الشرکه یا حضور یا انجام کار اجباری دیگری کند، همچنین این کار طبق ماده 112 قانون تجارت ممنوع می باشد).
 • البته همانطور که قبل تر گفته شد افزایش سرمایه از طریق ارجاع به غیر شرکا بلامانع است و مشمول ممنوعیت ماده 112 قانون تجارت نمی باشد.

   

شرایط افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود:

 • در کلیه اساسنامه شرکت های مختلف میزان و مبلغ سرمایه به تفصیل ذکر شده است و هرگونه تغییر در اساسنامه قبل از موعد مقرر منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
 • یکی از مهم ترین الزامات دیگر در افزایش سرمایه، حق تقدم با سهامداران قدیمی است، به طوری که اگر شرکتی به دنبال افزایش سرمایه است، اولویت اصلی خرید سهام با سهامداران قدیمی است. البته این حق قابل انتقال است و سهامداران جدید می توانند با خرید این حق از سهامداران قدیم آن را تملک کنند.
 • از دیگر الزامات مهم در افزایش سرمایه شرکت می توان به پرداخت کامل سرمایه قبلی شرکت ها اشاره کرد زیرا در غیر این صورت افزایش سرمایه به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود. 

 

انتقال سرمایه شرکت در شرکت با مسئولیت محدود به چه شکل می‌باشد؟

 • سهم الشرکه شرکا در شرکت نمی تواند به صورت اوراق تجاری قابل انتقال اعم از نام یا بدون نام و غیره باشد.
 • سهام سهم الشرکه شرکا در شرکت با مسئولیت محدود اعم از نقدی و غیر نقدی قابل انتقال به اشخاص دیگر البته به دو شرط است. 1. رضایت برخی از شرکا که حداقل سه چهارم سرمایه را دارند و دارای اکثریت عددی هستند در مورد نقل و انتقال اخذ شود. 2. انتقال باید با اعلام شرکا از طریق سند رسمی انجام شود. ثبت در دفاتر ثبت شرکت ها نیز یک سند رسمی است، زیرا ثبت شرکت یکی از دفاتر رسمی محسوب می شود. بنابراین سهم الشرکه با اکثریت عددی شرکاء علاوه بر اینکه این اکثریت نه تنها از نظر عددی باید از نصف بیشتر باشد بلکه مجموع شرکای شرکت در این اکثریت باید بیش از سه چهارم سرمایه باشد.
 • لازم به توضیح است در صورتی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشد انتخاب هیات نظارت مرکب از سه نفر الزامی بوده و در هنگام تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال سهام شرکت اسامی اعضاء ابتدا باید هیئت نظارت نوشته شود و همه شرکاء باید صفحات صورتجلسه را امضا کنند.
 • در صورتی که جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شود، مطابق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات، دعوت شرکاء الزامی است. همچنین در صورتی که شریکی که سهم خود را از شرکت منتقل کرده عضو هیئت مدیره باشد در این صورت پس از مجمع عمومی عادی یا فوق العاده باید عضو جدید هیئت مدیره تعیین شود

 


تغییر سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود چگونه است؟

 • سرمایه شرکت به دلایل مختلفی از جمله کاهش سرمایه شرکت و افزایش سرمایه تغییر می کند که تغییر سرمایه شرکت مستلزم رعایت نکات و موارد مختلفی است که در این مقاله به آنها اشاره می کنیم:
 • سرمایه یکی از ارکان اصلی کسب و کار و کسب سود است. میزان سرمایه یک شرکت تجاری بیانگر اهمیت آن شرکت است. برای افزایش سرمایه شرکت مقدار حداکثر تعریف نشده و به دلخواه قابل افزایش می‌باشد اما معمولا سرمایه شرکت های سهامی دارای حداقل است. به عنوان مثال حداقل سرمایه شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال می باشد.