ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

رووزنامه رسمی ثبت شرکت

روزنامه رسمی ثبت شرکت


روزنامه رسمی یکی از سازمان ها و نهادهای وابسته و تحت نظر قوه قضاییه است . هرگاه شخصی قصد ثبت شرکتی را داشته باشد ، بایستی بعد از اقدام جهت ثبت شرکت و اخذ شماره ثبت ، نسبت به اخذ روزنامه رسمی ثبت شرکت اقدام نماید تا شرکت در قوه قضاییه ثبت گردد. 
گذار واژه ها :  روزنامه رسمی ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج ،  ثبت شرکت تمدن