ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

راهنمای ثبت شرکت

راهنمای ثبت شرکت


قالب های ثبتی مختلقی برای ثبت شرکت یا مؤسسه وجود دارد که عبارتنداز :
-    شرکت سهامی عام
-    شرکت سهامی خاص
-    شرکت با مسئولیت محدود
-    شرکت مختلط سهامی
-    شرکت مختلط غیرسهامی
-    شرکت تضامنی
-    شرکت نسبی
-    شرکت تعاونی
-    مؤسسات غیرتجاری ( انتفاعی و غیرانتفاعی )
اشخاصی که قصد ثبت شرکتی را دارند ، ابتدا باید براساس حوزه فعالیت خود یکی از قالب های ثبت شرکت ذکر شده را انتخاب نمایند . براساس نوع شرکت رویه و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت متفاوت است .
گذار واژه ها : راهنمای ثبت شرکت ، خدمات ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت در کرج