ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

سامانه ثبت شرکت

سامانه ثبت شرکت


با اجرایی شدن سامانه ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری کلیه مراجعات به صورت اینترنتی و از طریق سامانه اینترنتی www.irsherkat.ssaa.ir به صورت غیرحضوری قابل انجام است . بنابراین جهت کلیه امور مربوط به ثبت و تغییر شرکت ها می بایست به سامانه ثبت شرکت ها مراجعه نمود . 
گذار واژه ها : سامانه ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج ، مؤسسه ثبت شرکت تمدن