ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

ثبت شرکت و اخذ کارت بازرگانی

ثبت شرکت و اخذ کارت بازرگانی


در این مطلب توضیح مختصری در مورد ثبت شرکت و اخذ کارت بازرگانی ارائه داده شده است :
-    ثبت شرکت :
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور دستیابی به سود قادرند ، سرمایه و تخصص خود را در کنار یکدیگر قرار دهند. بنابراین قراردادی مابین آنها عقد شده تا تحت چهارچوبی خاص فعالیت خود را انجام دهند . شرکت نوع خاصی از این قراردادها است . اشخاص با مشخص شدن حوزه فعالیت خود می توانند شرکت را در یکی از انواع قالب های ثبتی موجود به ثبت برسانند .

-    اخذ کارت بازرگانی :
مجوزی برای صادرات و واردات است و متولی آن اتاق بازرگانی زیرمجموعه وزارت صنایع و معادن و تجارت است. کارت بازرگانی به 2 صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ است و اعتبار آن 1 سال است و بعد از آن با ارائه مدارک مورد نیاز قابل تمدید است .
گذار واژه ها : ثبت شرکت و اخذ کارت بازرگانی ، ثبت شرکت در کرج ، مؤسسه ثبت شرکت تمدن 

 

ورود به سایت جدید